Asset- en propertymanagement

Wij bieden u professionele, flexibele en passende oplossingen voor het asset- en propertymanagement van uw vastgoed.
Hierbij staat vanzelfsprekend de kwaliteit van het management gericht op optimalisatie van de rendementen van de beleggingen in (commercieel) vastgoed voorop.
We kunnen het volledige management en beheer van de objecten overeenkomstig het standaard ROZ-Model leveren, maar ook een op uw persoonlijke wens toegesneden gedeelte hiervan. In Duitsland werken we met een vergelijkbaar model.

Onze beheeractiviteiten worden volledig afgestemd op uw wensen, hetgeen ook geldt voor de periodieke rapportages omtrent voortgang, budget en budgetbewaking alsmede behaald beleggingsresultaat. Aangezien onze vakkundige medewerkers drietalig zijn, kunnen wij naast in de Nederlandse taal ook rapporteren in het Duits of Engels. Wij handelen snel, accuraat en zorgvuldig, leveren meer en betere prestaties en bewaken daarbij uw belangen altijd optimaal.
Naast het goede contact met uw huurders, zorgen wij er vooral voor, dat deze hun contractuele verplichtingen op tijd nakomen.
Uw vastgoedbeleggingen zijn bij ons in goede handen. Of dit nu het beheer van woningbeleggingen, kantoorpanden, winkels, winkelcentra of logistieke beleggingen betreft, wij hebben ervaring in het asset- en propertymanagement van al deze verschillende soorten vastgoed en zijn in staat om maatwerk te leveren.

H&P International Real Estate B.V.  heeft ca. 550.000 m2 aan vastgoed in beheer in o.a. Nederland en Duitsland.

 

Bij ons krijgt u meer waar(de) voor uw geld.

Wij bieden u strategisch advies voor uw vastgoedportefeuille. Via portefeuillestrategieën, risicoanalyses en (due diligence) onderzoek adviseren we u wat de beste keuzes zijn voor uw vastgoed. Waar liggen de kansen en bedreigingen? Welke panden bieden veel potentie voor de toekomst? In welke panden is het verstandig of noodzakelijk om te investeren? Hoe kunnen we de bezettingsgraad optimaliseren?

Samengevat: hoe maximaliseren we de functionele en financiële performance van uw portfolio?

“foto’s van enkele panden uit de beheerportefeuille:”